Wij geven weg

Tijd voor Cashen geeft een deel van het netto-resultaat weg! Als je meespeelt in Tijd voor Cashen, geef je een deel van je inleg dus weg aan een goed doel. WIj vinden het belangrijk om onze uitgaven en verdiensten ook voor een deel weg te geven aan mensen en organisaties die het nodig hebben en die iets goeds doen voor mensen en de wereld om hen heen.

 

We doen het als volgt: Maandelijks besteden we niet 10%, maar 20% van ons netto-resultaat an goede doelen:

We geven 2,5% van ons netto-resultaat aan een goed doel dat bijdraagt aan de gezondheidbescherming of bestrijding van ziekten en gevolgen bij mensen, rubriek Mens en Leven.

We  geven 2,5% van ons netto-resultaat aan een goed doel dat bijdraagt aan bestrijding van armoede en gevolgen in de wereld om ons heen, rubriek Men en Armoede.

We geven 2,5% van ons netto-resultaat aan een goed doel dat bijdraagt aan natuur- en milieubeheer en -verbetering, rubriek Mens en Wereld.

We geven 2,5% van ons netto-resultaat aan een goed doel dat bijdraagt aan bestrijding van onrecht in de wereld, rubriek Mens en Onrecht.

en:

We geven 10% aan 4 goede doelen in Nederland, op lokaal of bovenlokaal niveau. Hiervoor kunnen aanvragen bij ons worden ingediend: info@tijdvoorcashen.nl

 

Samenvattend: maandelijks geven wij 20 % van ons netto-resultaat weg aan goede doelen en ieder kwartaal wijzigen wij de doelen per rubriek. Verder besteden wij maandelijks 10% aan wisselende projecten en goede doelen. Per maand kiezen we er 4 uit de bij ons ingediende aanvragen voor een bijdrage.